Skip to main content

Tijdens de heenronde werd in Heuvelland ook al sterk gespeeld, maar na een rampzalig derde kwart gaf Poperinge daar de wedstrijd uit handen. Tijd dus om revanche te nemen. De start was alvast veelbelovend, met langs beide kanten mooi basket. Goede passes, af en toe een leuke korf en veel strijd resulteerden in een 10-10 na het eerste kwart. Tijdens het 2de deel van de wedstrijd slaagde Heuvelland er maar 1 keer in om de korf te vinden, terwijl de onzen opnieuw 10 puntjes door het net joegen. Een 20-12 was dan ook een verdiende ruststand. Daarna kwam dat vermaledijde derde kwart. Niets lukte nog, boxing out werd verwaarloosd en de vele balverliezen stapelden zich op. Heuvelland kroop terug in het spoor en met een 24-20-stand gingen we het laatste kwart in. Tijdens deze spannende laatste periode kon het kwartje langs beide kanten vallen, echter Poperinge hield stand. Met een paar mooie passes en bij momenten verzorgd basketbal sloot Poperinge deze spannende revanche winnend af. Alleen maar fiere en blije gezichten bij zowel de coaches als bij de vermoeide spelers. Proficiat!